QSR Modulställning

QSR Modulställning av varmförzinkat stål är flexibel med flera användningsområden.

AluXram

En lätt fasadställning lastklass 3,  för snabb montering, enkel och lätt att hantera. Ett material som kan användas av allt från villaägare till målare, snickare och takarbeten.

XXL Kedertak

XXL Keder väderskyddstaket är en ny produkt, som SP i Borås precis slutfört beräkningarna på. Taket klarar ett fritt spann utan hjälpmedel på ca 35 m och med förstärknngar ett spann på upp till drygt 40 m.

Med fokus på säkerhet och kvalité

Vi tillverkar, lagerför och distribuerar egna ställningssystem, väderskyddstak samt ställningskopplingar och tillbehör.

Typkontroll, certifiering och beräkningar av samtliga produkter gjorda av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås. Våra ställningssystem är optimerade förbättringar av kända ställningskoncept för större effektivitet, säkerhet och bättre ekonomi.

Mer om Rillco AB

QSR Modulställning

QSR Modulställning av varmförzinkat stål är flexibel med användningsområden som industri och fasadställning, trapptorn och lastbtyggor, formstämp, skyltstativ, samt estrad och läktare.

AluXram

En lätt fasadställning lastklass 3,  för snabb montering, enkel och lätt att hantera. Ett material som kan användas av allt från villaägare till målare, snickare och takarbeten.

XXL Kedertak

En ny produkt, som SP i Borås precis slutfört beräkningarna på. Taket klarar ett fritt spann utan hjälpmedel på ca 35 m och med förstärknngar ett spann på upp till drygt 40 m.

Ställningstillbehör

Eftersom vi har en stort utbud av ställningar så har vi även ett stort sortiment av ställningstillbehör. Dessa tillbehör är av hög kvalitet och passar till olika ställningar.

Göteborgskontor och lager

Kontakta oss