XXL Kedertak

Keder väderskyddstak av balksektioner monterade över byggnad eller konstruktion i långt fritt spann

Väderskyddstak

XXL Kedertak är en ny produkt bland våra väderskyddstak som SP i Borås precis slutfört beräkningarna på.

Taket klarar ett fritt spann utan hjälpmedel på ca 35m och med förstärknngar ett spann på upp till drygt 40 m.

Sammankopplas med skarvrör

Tvär och diagonalstag med snäpplås

Klara snölast på 0,25 kN/kvm

Fritt spann beräknad till 33 m

Klarar vindhastighet på 24 m/sek

Komponenter

  • XXL Keder horisontal/diagonalstag (2,57m – 2,97m)
  • XXL Keder horisontalram (2,57m)
  • XXL Keder montering
  • XXL Keder takfotbalk
  • XXL Keder taknock
  • XXL Keder takstolspar monterat
  • XXL Kederbalk (1,50m)
  • XXL Kederbalk (3,00m)

Har du några frågor?

Kontakta oss direkt eller skicka oss ett mail via vårt kontaktformulär.

1 + 6 =